Зберігання і переробка продукції рослинництва

РОБОЧА ПРОГРАМА

          навчальної  дисципліни    Технологія зберігання та переробки продукції рослинництва»


Орієнтовна структура навчальної дисципліни (типова програма)
Розділ (модуль)
Тема
Обсяг годин для окремих видів навчальних занять і самостійної роботи (типова програма)

Назва

Назва

лекції
лабора-торні
практич-ні
самос-тійна робота

разом
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
Загальні принципи зберігання і консервування продукції рослинництва
1.1.
Вступ
2
-

-
2
1.2.
Наукові принципи зберігання продукції
2
-
-
-
2
Всього за розділом
4
-
-
-
4
2.
Технологія післязбиральної обробки зернових мас та підготовки їх до зберігання
2.1.
Характеристика та фізіологічні властивості зернових мас як об’єктів зберігання
2
2
-
2
6
2.2.
Очищення, сушіння та вентилювання зернових мас
2
4
-
2
8
Всього за розділом
4
5
-
4
14
3.
Режими і способи зберігання зернових мас


2
-
-
-
2
    4.    Основи переробки продукції  рослин-
            ництва   
4.1.
Виробництво борошна
2
2
-
2
6
4.2.
Технологія переробки зерна на крупи
2
2
-
2
6
4.3.
Виробництво хліба
2
-
-
-
2
4.4.
Технологія переробки олійних культур
2
2
-
2
6
4.5.
Основи виробництва біопалива
2
-
-
-
2
Всього за розділом
10
6
-
6
22
5.
Загальні властивості плодів, овочів і картоплі як об’єктів зберігання та переробки
5.1.
Морфологічні і фізіологічні особливості об’єктів зберігання
2
-
-
2
4


5.2.
Процеси, які відбуваються у масі плодоовочевої продукції під час зберігання
2
2
-
2
6
Всього за розділом
4
2
-
4
10
6.
Режими і способи зберігання врожаю плодів і овочів
6.1.
Характеристика режимів та способи зберігання плодоовочевої продукції

6.2.
Характеристика  та технологічні особливості сховищ
2
-
-
2
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Всього за розділом
4
-
-
4
8
7.
Особливості післязбиральної доробки та зберігання коренеплідних овочів
7.1.
Післязбиральна доробка та зберігання коренеплідних овочів
2
-
-
-
2


7.2.
Зберігання головок капусти, цибулі та часнику, плодових і зелених овочів
2
-
-
2
4


7.3.
Післязбиральна доробка та зберігання садовини та винограду
2
-
-
2
4
Всього за розділом
6
-
-
4
10
8.
Основи переробки овочів, плодів та винограду
8.1.
Класифікація способів переробки.
Особливості плодоовочевої сировини та винограду як об’єкта переробки
2
-
-
2
4
8.2.
Технологія консервування
2
-
-
-
2
8.3.
Переробка винограду
2
-
-
2
4
8.4.
Мікробіологічні та фізичні способи консервування
2
2
-
-
4
Всього за розділом
8
2
-
4
14
9.
Післязбиральна доробка, зберігання та переробка бульб картоплі


2
2
-
2
6
Всього за розділом
2
2
-
2
6
10.
Зберігання та переробка коренеплодів цукрових буряків
10.1.
Зберігання коренеплодів цукрових буряків
2
-
-
2
4


10.2.
Основи технології переробки цукрових буряків
2
2
-
2
6
Всього за розділом
4
2
-
4
10
11.
Технологія збирання, післязбиральна доробка та зберігання льоносировини та шишок хмелю


2
-
-
2
4
12.
Збирання, післязбиральна доробка і зберігання тютюну та махорки


2
-
-
2
4
Всього

Всього годин з навчальної дисципліни
52
20
-
36
108

Перевірка знань: тестові завдання


Лекції детальніше...

Немає коментарів:

Дописати коментар